HAKKIMIZDA

Code Oto Ekspertiz 2.El otomobil alım - satımlarda oto ekspertiz makinaları ve ölçüm aletleri ile araçları test, inceleme ve raporlama yapılarak insan hayatını kolaylaştırmak, yanılgı ve hatalı alışverişi engellemek amaçlı kurulmuş sektörün 6 yıldır içerisinde bulunan ayrıca 2016 yılından itibaren Türkiye geneli oto ekspertiz bayiliği veren kurumsal, tescilli oto ekspertiz firmasıdır.

2011 yılından itibaren oto ekspertiz sektörüne giriş yapan kurucularımız, 2016 yılında Code Oto Ekspertiz markasını kurarak profesyonel ve kurumsal oto ekspertiz hizmeti vermeye başlamıştır. Araç almak isteyen veya aracını satmak isteyenlerin araç hakkında her türlü bilgiye sahip olabilecekleri, araç hakkında değerlendirme yapabilecekleri ve şeffaf bir ortamda ticareti yapabilecekleri bir ortam Code Oto Ekspertiz tarafından sağlanmaktadır.

Code Oto Ekspertiz tamamen profesyonel , bağımsız ve tarafsız bir oto ekspertiz hizmeti vermek amacıyla müşterileri doğru araca ulaştırmak için kurulmuştur. Siz de doğru araca ulaşmak için oto ekspertiz yaptırırken mutlaka Code'u tercih ederek garantili ve güvenilir ekspertiz hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Son teknoloji cihazlarımızdan yapılan ölçümler ve Code Oto Ekspertiz markamızın güvencesiyle Oto Ekspertiz yaptırıp  Oto Ekspertiz Raporu alırken size %100 müşteri memnuniyeti sağlıyoruz..

HEDEFİMİZ

Öncelikle kalite anlayışını her zaman korumak, teknolojiyi yakın takip ederek oto ekspertiz cihazları ve ölçüm aletlerini sürekli geliştirerek, sektörün Türkiye deki en gelişmiş Oto Ekspertiz bayiliklerini tüm ülkeye yaymak ve ülkemizde oto ekspertizin Güven Merkezi haline gelmesi öncelikli hedefimizdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Tüm müşterilerimize en kaliteli ve en doğru hizmeti vermek,
• Müşteri memnuniyetini sürekli izlemek ve arttırmak,
• Code Oto Ekspertiz franchise larımızın ve ekspertiz yaptıran müşterilerimizin haklarını korumak,
• Bizimle çalışan tüm iş ortaklarımız, bayilerimiz ve müşterilerimizde oluşmuş olan dürüst, güvenilir, kurumsal firma imajını korumak ve sürdürmek kalite politikamızdır.

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Code Oto Ekspertiz Ltd.Şti  – Şerifali mahallesi Turgut Özal bulvarı 101/4 Ümraniye - İstanbul

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz  Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 1. Ziyaretçilerimiz

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 

 1. Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

 1. Müşterilerimiz

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlemi Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri, Finans Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hizmet Satışı Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Çalışmalarının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

 1. Tedarikçi Çalışanımız:

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

 1. Tedarikçi Yetkilimiz:

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği, Müşteri İşlemi Bilgileri, Finans Bilgileri,

Kişisel Veri İşleme Amaçları: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; internet sitemizde doldurduğunuz formlar, mobil uygulamamız üzerinden paylaştığını bilgiler, sözleşmeler, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, (ÖRN: CCTV), internet sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Code Oto Ekspertiz  tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 6698 sayılı Kanun’un 5 maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

SMS ve e-mail yoluyla ticari elektronik ileti göndermemize rıza gösterdiğiniz takdirde, tarafınıza açık rızanıza dayanılarak ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla adli makamlara aktarılabilecektir.

Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlarla paylaşılabilecektir

 

Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla adli makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz ?

Code Oto Ekspertiz olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir ?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanunun 11. Maddesindeki ilgili kişilerin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuruda Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğe” Şerifali Mh Turgut Özal Bulv no:101/4 Ümraniye- İstanbul  adresine veya info@codeotoekspertiz.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Copyright 2023 © Code Oto Ekspertiz.